Vedtatte reguleringsplaner - Arendal kommune
Vedtatte reguleringsplaner
Liste over alle reguleringsplaner
Reguleringsplan Sist endret Status Siste behandling Planident
His brygge 10.05.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-12
Del av Kleivtoppen 27.04.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062017-9
Agderparken nord 25.04.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062018-13
Rådhusgaten 12.04.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 2013r10
Tangen allé 36-39 30.03.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 42032020-16
Strømsbu Sag 29.03.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1913r8
His 03.03.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062018-2
Pusnes 02.03.2023 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 42032020-14
Pusnesheia boligområde 27.01.2023 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2213r6
Natvigveien 156 15.12.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-13
Krøgenes Industriområde 07.12.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2417r3
Del av Hoveodden 17.11.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-11
Skoghaven 16.11.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-11
Sandå 10.11.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-29
Gnr/bnr. 511/153 m.fl., Krøgenes 10.11.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 42032020-11
Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø 27.10.2022 Planforslag Ikraftsatt 09062017-14
Galliåsen 4 27.10.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-18
Turvei Havsøyveien - Flaket 27.10.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062018-3
Longum Park 26.10.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2019r7
Dyvika, felt B1 og B2 19.10.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2417r2b1
Eydehavn, ny vei 19.10.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-10
Hastensund Terrasse 30.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 3223r1
Stoa Vest, vestre del 29.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 42032020-13
Gamle Sandvigvei 10 29.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 42032022-9
Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle 16.09.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-9
Skaretun 23.06.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 42032020-8
Kirkeveien 190, His 15.06.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-8
Tybakktoppen 30.05.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-19
Kastellveien 30 og Feierheia 8 25.05.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-5
Gamle skolevei 20 23.05.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-11
Vestregate, Klevgaten og Høyveien 19.05.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-8
Havstadodden 25.04.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-6
Yrkesskolen 07.04.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-4
Holmen, Kilsund 06.04.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-17
Marisberg, barnehagetomt 30.03.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 42032020-3
Arendal havn, del av 24.03.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 42032020-15
E18 Dørdal - Grimstad, kommunedelplan 09.03.2022 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062019-19
Vindholmen 04.03.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062016-5
Eyde energipark 03.03.2022 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 42032020-17
Krøglevik hyttefelt 04.02.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-1
Hellesvingen - Eydehavn, N1 02.02.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 42032020-18
Jomfruholmen 28.01.2022 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-19
Vestheia, del av 09.12.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-7
Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp 08.12.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-20
Agderparken øst, Heftingsdalen 18.11.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062019-14
Spillemannsbakken 16.11.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-17
Marisberg, felt C1 05.11.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-1
Stenklevveien 8 28.10.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062018-11
Fløyheia 25.10.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-16
E18 Tvedestrand - Arendal 20.10.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-31
Strømsbusletta 13.10.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1914r8
Lunderød 18 30.09.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-16
Rønningen boligområde 07.09.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2018r3
Moland Park 31.08.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 09062019-4
Nidelvåsen, byggetrinn 5 24.08.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-25
Strømsbusletta 9 09.08.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-11
Engene Terrasse 29.07.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1403r3
Dybdalshei 1 25.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-10
Fv. 409 Tromøybrua - Krøgenes 25.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-22
Frolandsveien 6 11.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1915r5
Skibberheia 21 02.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-17
Vestre Nedenes Panorama 01.06.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-3
Villaveien 3A 27.05.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-10
Heftingsdalen 19.05.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-19
Gamle Stokken skole 29.04.2021 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062018-4
Langbrygga, Nesbakken-Grandhjørnet 03.03.2021 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062019-5
Påskedagsheia B1 og B2 01.12.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-2
Karishei boligområde 25.11.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-18
Jonsvold 25.11.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2211r4
Seljåsen boligområde 25.11.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-13
Vindkollen, Kilsundveien 19.11.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-21
Romstølen Vest 12.11.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1717r7
Arendal Idrettspark-byggetrinn 3 29.10.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-15
Turveier for Arendal bymark øst 23.10.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-19
Alveberget 01.10.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-19
Vågsnes 30.09.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-13
Åsbieveien 24.09.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062014-13
Rylliktunet 24.09.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-30
Nedre Myra 31.08.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1818r3
Bomsholmen 6 18.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-21
Heimarnes 18.06.2020 Opphevet Vedtatt opphevelse 09062014-27
Glibåsen 11.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062015-2
Broneset 2 05.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-22
Broneset boligområde 05.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2415r1
Broneset, justering formålsgrenser 05.06.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 42032020-6
Molandsveien 339 30.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-10
Tollbodkaia/Dauholla 29.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2114r10
Sundet boligfelt 27.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 3531r2
Kongshavn Brygger 15.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2819r5
Håvet, Blødekjærheia, Blødekjær 15.04.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 2015r3
Rønningen boligområde KS9 05.03.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062018-14
Myra nærsenter 05.03.2020 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062019-9
Spikkelia 10.01.2020 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1106r2
Birkenlund - oppheving av reguleringsplan 19.12.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 2216r1
Klinkelia 19.12.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 2519r1
Birkenlund m.m. - oppheving av reguleringsplan 19.12.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 2216r6
FV 410 Krøgenes 30.09.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062019-18
Kuviga 04.09.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2114r11
Kunnskapshavna del 3 21.08.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-14
Løvold, Solåsen 24.06.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2216r7
Ytrebø syd/øst 19.06.2019 Endelig vedtatt arealplan mottatt klage 3631r2
Klodeborg boligområde 24.05.2019 Opphevet Vedtatt opphevelse 09062017-15
Del av Hove leirsenter 28.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-9
Marisberg 27.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2313r3
Marisberg og Marisberg felt C1 27.03.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062019-7
Hisøy Haveby, østre del 28.02.2019 Opphevet Vedtatt opphevelse 2011r2
Hisøy, vestre del 28.02.2019 Opphevet Vedtatt opphevelse 1910r6
Fv. 409 Holtet - Skudereis 26.02.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062019-1
Stoa Næringsområde Sandbekkområdet N1 01.02.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1714r6
Turvei Buhaven – Skudestrand 24.01.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-7
Parkveien-Blødekjær 24.01.2019 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-13
Dybdalshei del II 10.01.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2819r3
E18 Tvedestrand-Arendal, Stølen-Torsbuåsen 09.01.2019 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062019-2
Krana-Sletta, Hisøy 20.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-4
Fv. 420 Sprøkilen - Torsbudalen, sykkeltiltak 19.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-14
Rønningen boligområde KS6-KS7 05.12.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2018r6
Kveldro - Solåsen 09.11.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2217r4
Fagerli - Skarpnes 19.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1708r5
Fv. 420 Natvig, fortau 12.10.2018 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062018-9
Agderparken nord 27.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-5
Kirkeveien 129 06.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-25
Nylund boligområde 03.09.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2519r4
Natvig - Nedenes felt D, endring gangveg 08.08.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062018-8
Blandalen 2 22.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2116r9
His, del av 21.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 09062014-28
Nyskogen 1, del av, gnr. 308 bnr. 339, 385 13.06.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062018-7
Kirstens Have, 202/72 04.05.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2818r2
Stoa Vest FK2 12.03.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-15
Kokkeplassen øst 15.02.2018 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062014-6
Langbrygga 19 01.02.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-6
Drømmevika naturbarnehage 25.01.2018 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-9
E18 Tvedestrand-Arendal, Mørkoppdalen bru, Elgtråkka bru - planendringer 13.12.2017 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062017-25
Roligheden skole og Marisberg, endring 06.11.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062017-24
Nyli boligområde 26.10.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-8
His bydelssenter - kommunedelplan 28.09.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062014-26
Sommerfrydveien 3 28.09.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-2
Myra terrasse 3 31.08.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062017-4
G/S-veg langs fv. 127 - Vatnebu-Vindkoll 31.08.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062017-7
Skottevika hyttefelt, vei 22.06.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-11
Willumstad boligområde 14.06.2017 Opphevet Vedtatt opphevelse 09062014-9
Kirkeveien 137 24.04.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-6
Gamle Kolbjørnsvik skole 16.03.2017 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062016-1
Roligheden skole 15.03.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-22
Eydehavn Industri- og havneområde 08.03.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2821r6
Kjørvigen hyttefelt 09.02.2017 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 3222r1
Sørsvannsveien 4 24.11.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062015-24
Barbubukt, endring 12.10.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-21
Grødevigen hyttefelt 04.10.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2109r2
Arendal Idrettspark, byggetrinn 2 21.09.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-20
Steinerskolen 22.08.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1917r9
Skaveløkka 04.07.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2413r7
Barbuelva, del av 23.06.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2114r14
Øygarden, gnr. 37 bnr. 5 m/flere 17.06.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1818r5
Høgedalslia 28.04.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062015-18
E18 Dalen-krysset 20.04.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062014-30
Rørdalsvik - fritidsbebyggelse 31.03.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 3125r1
Mørlandsmoen massetak 31.03.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062015-13
Barbubukt 30.03.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2114r12
Bratteklev Panorama 28.01.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-28
Klodeborg Pukkverk 28.01.2016 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062012-11
Gamle His skole 12.01.2016 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-17
Frivold-Torsbudalen, gnr. 24 bnr. 25 10.12.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062014-21
Norsafe, Tybakken 08.12.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-3
Bråten, Saltrød - gnr. 41 bnr. 79 08.12.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2519r3
Krøgenesåsen boligområde 19.11.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062014-2
Flodda 10.11.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1718r2
Nedenes Park boligområde 09.10.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-27
Paddelandet småbåthavn 21.09.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062012-24
Hølen Brygge 21.08.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1811r5
Erik Munks vei, del av 25.06.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062014-7
Brekka sandtak 28.05.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-23
Nesveien 7 28.05.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-16
Gnr. 507, bnr. 720 27.03.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2115r12
Barbubukt småbåthavn og fergeleie 26.03.2015 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-15
Skilsø båtbyggeri 26.03.2015 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062012-28
Eydehavn D1 (Sam Eyde borettslag) 23.02.2015 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2721r7
Gullknapp flyplass 15.12.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1523r2
Arendal kirkegård 30.10.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062012-14
Gunnarsboveien - Eikestøveien 30.10.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2623r3
Nyli Gård boligområde 30.10.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt opphevelse 2116r8
Lunderød Terrasse 30.10.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 1509r6
Nedre Tyholmsvei 13 26.09.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2014r24
Strømsbuveien 66 22.09.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 09062013-12
Øytangen, del av 18.09.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 3636r4
Solberg Vestre II, del av 19.06.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-24
Lillevidden, Revesand 22.05.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062013-3
Springkleiv Barnehage 22.05.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062013-20
Natvigverven småbåtanlegg 12.05.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1706r3
Aust-Agder Kulturhistoriske senter 29.04.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2016r9
Sandvigveien 120 24.04.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062013-8
Fv. 410 Neskil bru 27.03.2014 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062012-4
Nye Stenklevvei 3 27.03.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062013-2
Blandalen 28.02.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2116r6
Gjervold 30.01.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2711r3
Vessøykollen-vei 30.01.2014 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 1502r4
Arendal Maritime hotell, Vestregate 11 16.01.2014 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2014r25
Haugenesveien - Bjørkekjerrbukta 12.12.2013 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2430r2
Strengereid småbåtanlegg 31.10.2013 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 3026r1
Botne hyttefelt, del av 30.10.2013 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062012-29
Fluet 30.10.2013 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2214r1
Arendal Idrettspark 28.10.2013 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1717r5
Indre Kittelsbukt 09.10.2013 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2013r9
Longum Park, del av 26.09.2013 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062012-12
Sandum småbåthavn 29.08.2013 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2612r1
Stuenes, del av 16.08.2013 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2620r8
Stoa Vest, delområde I/FK1 20.06.2013 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 1615r3
Stuenes - P_B2 m.fl. 20.06.2013 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062012-23
Rannekleiv brygge 21.03.2013 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1507r5
Nye Stenkleiv 28.02.2013 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2017r7
Stemmehagen barnehage 03.01.2013 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2010r4
Nidelvåsen boligområde, del II 17.12.2012 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1610r6
Motteberget 22.11.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062012-7
Nyli senter 31.10.2012 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2116r7
Bjorbekk Terrasse 25.10.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1610r7
Nygårdsveien 18, gnr. 507 bnr. 182 25.10.2012 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2115r15
Kulltangen, del 2 11.09.2012 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2113r3
Molandsveien 29 30.08.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2017r6
E18 Bjørkenes-Lillevåje 21.06.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2534r1
Asdal, gnr. 436 bnr. 92 og 232 31.05.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1609r7
E18 Tvedestrand - Arendal, kommunedelplan 31.05.2012 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062012-30
Lille Skottholmen 26.04.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2112r1
Natvigheia Terrasse 26.04.2012 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1707r7
Engene boligområde, del II 19.04.2012 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1403r2
Rykene, gnr. 418 bnr. 45 og 144 23.02.2012 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 1105r2
Gang/sykkelveg, Fv 201 Sandum - Hove 08.12.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2413r6
Tollbodkaia/Dauholla, endring 08.12.2011 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2114r13
Gangbro over Fv. 176 ved Myra skole 17.11.2011 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 1818r4
Bekkevika småbåtanlegg 25.08.2011 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 2821r7
Dyviga, gnr. 41 bnr. 255 og 188 25.08.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2417r4
Sykkeltrafikk i Arendal - kommunedelplan 25.08.2011 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 09062011-1
Del av sykehusområdet 22.06.2011 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2015r13
Engene I, byggetrinn 2 - tomtedelingsplan 10.06.2011 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1502r3
Pusnesheia 26.05.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2213r5
Gang/sykkelveg Fv 192 Færvik - Sandum 31.03.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2413r5
Kongshavn brygger 31.03.2011 Utgått/erstattet Vedtatt med innsigelse 2819r4
Holmen 18.02.2011 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 2316r7
Nedenes bydelsenter, FKBe1 27.01.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1606r9
Gamle Sandvigvei 4 27.01.2011 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2110r1
G/S-veg Fv 127 Kilsund - Vatnebu 18.11.2010 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 3432r3
Grønningen, endring 18.11.2010 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 3021r3
Bjønnesveien 18.11.2010 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1914r7
Vesterveien 193 08.09.2010 Endelig vedtatt arealplan Vedtatt mindre endring 1809r3
Kryss Fv 42/Fv 176, Stoa 26.08.2010 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 1716r1
Torsbusenteret 27.05.2010 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2018r5
Skifjell 04.02.2010 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 3630r1
Kirstens have 09.12.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2818r1b1
Eydehavn industri og havneområde, ny veg til havn 19.11.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2822r2
Helleheia hagelandsby 19.11.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2623r2
Blødekjær 08.10.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2015r14
Nedenes Laksepark 08.10.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1405r1
Øyna, del av 08.10.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 3323r5
Rv. 42 Stoa - Amerikakleiva, adkomst v/Agder Bil 28.05.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1815r5
Myra - Bråstad, kommunedelplan 28.05.2009 Endelig vedtatt arealplan Plan endelig vedtatt 1717r6
His, gnr. 305 bnr. 543 26.02.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1909r8
Molandsveien 25/27 29.01.2009 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2017r5
Vollene, gnr. 507 bnr. 405, del av 11.12.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2215r13
Solliåsen, Roligheten 25.09.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2313r2
Ubekilen Terrasse 26.06.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2515r2
Påskedagsheia 26.06.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1605r7
Strømsbuåsen 22.05.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 1914r6
Eydehavn industri- og havneområde, omregulering Elly Eydes vei 24.01.2008 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 2821r5
Barbu - kommunedelplan 21.06.2007 Endelig vedtatt arealplan Ikraftsatt 09062007-1