Marisberg, barnehagetomt

Endring av reguleringsplan for

  • Marisberg, vedtatt 17. november 2011
  • Marisberg, felt C1, vedtatt 28. januar 2016
  • Marisberg og Marisberg, felt C1, vedtatt 27. mars 2019