Helse og omsorg

Vi skal legge til rette for at du kan være aktiv og mestre hverdagen din. Finn tilbud du trenger for å bedre din fysiske og mentale helse.

Søke helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Arendal kommune.

Agdermodell for barn og unges psykiske helsetjeneste

Agdermodellen er et prosjekt som skal se på muligheten til å skape samhandlingforløp for barn og unge med ulike psykiske helseutfordringer. 

Du kan lese mer om prosjektet og finne kontaktinformasjon på Sørlandet sykehus sin nettside.