Finn frem i Arendal kommune

Arbeidsgiverstrategi for Arendal kommune

Arendal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen.

Måten vi løser oppgavene våre på betyr mye for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Verdiene vi står for skal henge sammen med andre vedtatte planer for kommunen vår.  

Bli kjent med Arendal

Blir kjent med Arendals historie. Her finner du også fakta om Arendal.