Velkommen til Arendal

Fremtidens Arendal

Alt vi gjør skaper ringvirkninger. Vi er ansvarlige for å ta vare på det vi har arvet, og å overlate det i god stand til neste generasjon. I Arendal skal vi finne løsninger som er gode for både mennesker, natur og økonomi.

Politikk og medvirkning

Slik styres kommunen vår. Se hva som blir bestemt, hvilke planer vi har og hvordan du kan påvirke.