Innbyggerundersøkelse 4K-Øst

Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal har skrevet intensjonsavtale om kommunesammenslåing.
Fra mandag 2. mai vil det bli gjennomført en innbyggerundersøkelse der et representativt utvalg av innbyggerne vil bli spurt om de er for eller mot en sammenslåing. 

Les mer her.

Nyheter

Login for redigering