Barn, ungdom og familie

Alle barn og unge i Arendal skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehage, på skole og i fritiden. Livet er ikke alltid lett, og mange av oss vil trenge litt hjelp og støtte. Her finner du tilbud, råd og veiledning til barn, ungdom og foreldre.

Sammen for barn og unge

Alle barn og unge i Arendal skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehage, på skole og i fritiden.

Bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og familier (BTI)
Samtykkeskjema - tverrfaglig samarbeid