Kultur og fritid

I Arendal finner du noe for alle. Her kan du finne kulturopplevelser og fritidstilbud, eller engasjere deg i kommunen vår.

Bli kjent med Arendal

Arendal er langt mer enn sol og sørlandssommer. Her skjer det mye hele året og byen er full av perler som kan nytes til alle årstider. 

Har du hørt om fritidskassa?

Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i familier med lav inntekt.