Ungdata-undersøkelsen 2019

Arendal kommune gjennomførte undersøkelsen våren 2019. Elever i 5. - 7, trinn og 8. -10. trinn deltok i undersøkelsen. 
Se resultatene for Arendal på ungdata.no