For leverandører til Arendal kommune

Krav til leverandører 

Arendal kommune skal etterspørre varer og tjenester som er produsert på en samfunnsansvarlig måte. Det betyr at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn skal bli ivaretatt i hele anskaffelsesprosessen.

Lov om offentlige anskaffelser definerer krav til kommunens anskaffelsesprosesser. 

Kunngjøringer av offentlige anskaffelser

Vi kunngjør anskaffelser i konkurransegjennomføringsverktøyet EU-supply (KGV).

Faktura til Arendal kommune

E-faktura, fakturaopplysninger og organisasjonsnummer.

Regler og strategier

Seriøsitetsbestemmelser for Arendal kommune

Anskaffelsesstrategi (PDF, 962 kB)