Barnehage og skole

Alle barn og unge i Arendal skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehage, på skole og i fritiden.