Søk barnehageplass innen 1. mars

Søknadsfrist er 1. mars for hovedopptak med oppstart i barnehagen høsten 2024.

Barnehage

Bli kjent med barnehagene i Arendal. Finn informasjon om hvordan du søker og søknadsfrist. 

Barnehagemyndighet

Kommunen er barnehagemyndighet. Vår oppgave er å påse at kommunale og private barnehager følger barnehageloven med forskrifter. Vi har ansvar for godkjenning, tilsyn, veiledning, opptak og behandling av klager.