Barnehage

Bli kjent med barnehagene i Arendal. Finn informasjon om hvordan du søker og søknadsfrist. 

Barnehagemyndighet

Kommunen er barnehagemyndighet. Vår oppgave er å påse at kommunale og private barnehager følger barnehageloven med forskrifter. Vi har ansvar for godkjenning, tilsyn, veiledning, opptak og behandling av klager. 
 

For barnehageansatte

Alle barn og unge i Arendal skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehage, på skole og i fritiden.

Bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og familier (BTI)
Samtykkeskjema - tverrfaglig samarbeid