Klage på barnehage

I noen tilfeller vil du som forelder/foresatt ønske å klage på barnehagen barnet ditt går i. Da bør du først ta opp forholdet direkte med barnehagen. Ta kontakt med pedagogisk leder, styrer eller eier.

Dersom saken ikke løses i barnehagen skal forhold som omfattes av barnehageloven rettes til barnehagemyndigheten ved stab oppvekst og utdanning.  En klage kan dreie seg om pedagogisk innhold, bemanning, samarbeid, og barnehagens plikter knyttet til et trygt og godt barnehagemiljø. 

Klage kan sendes digitalt via sikker digital post