Vann, avløp og renovasjon

Les av vannmålerstanden innen 1. november

For å få beregnet årsgebyr for forbruk av vann og avløp ber vi om at du rapporterer målerstand innen fredag 1. november 2019. 
Du behøver ikke vente til svarfristen, rapporter gjerne med en gang. Les mer om vannmåler og registrering.

Egendefinert