Vann, avløp og renovasjon

Les av vannmålerstanden innen 25. oktober

For å få beregnet årsgebyr for forbruk av vann og avløp, ber vi om at du rapporterer målerstand innen søndag 25. oktober 2020. 
Du behøver ikke vente til svarfristen, rapporter gjerne med en gang. Les mer om vannmåler og registrering.