Koble til vann og avløp

Slik kobler du deg til

Godkjenning 

Når du skal koble deg til offentlig vann og avløp må du ha godkjenning fra kommunen. Du må få en godkjent rørlegger eller entreprenør til å sende søknaden.  

Sjekke mulighet for tilkobling 

Du kan sjekke om det er mulig å koble eiendommen til vann og avløp ved å sende Skjema for forhåndsuttalelse om mulighet for tilkobling (PDF, 612 kB) til kommunen.  

Pris for tilkobling

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Svømmebasseng

Hvis du skal bygge et svømmebasseng må du ha tillatelse til tilkobling til vann og avløp selv om eiendommen allerede er tilkoblet. I områder uten offentlige avløpsledninger må du søke om utslippstillatelse.   

Du må få en godkjent rørlegger/entreprenør til å sjekke at løsningen er godkjent og sende søknad. Husk at du også må ha byggetillatelse. 

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune
Plan- og bygningsloven
Forurensningsloven