Koble til vann og avløp

Slik kobler du deg til

Godkjenning 

Når du skal koble deg til offentlig vann og avløp må du ha godkjenning fra kommunen. Du må få en godkjent rørlegger eller entreprenør til å sende søknaden.  

Sjekke mulighet for tilkobling 

Du kan sjekke om det er mulig å koble eiendommen til vann og avløp ved å sende Skjema for forhåndsuttalelse om mulighet for tilkobling (PDF, 612 kB) til kommunen.  

Du kan også finne kommunale vann- og avløpsledninger på Arendalskart. Velg vann og avløp i venstremenyen. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via den blå knappen Hurtigvalg.

Pris for tilkobling

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Svømmebasseng

Hvis du skal bygge et svømmebasseng må du ha tillatelse til tilkobling til vann og avløp selv om eiendommen allerede er tilkoblet. I områder uten offentlige avløpsledninger må du søke om utslippstillatelse.   

Du må få en godkjent rørlegger/entreprenør til å sjekke at løsningen er godkjent og sende søknad. Husk at du også må ha byggetillatelse. 

Har du fått beskjed om å må koble deg til offentlig avløp? 

Kommunen jobber kontinuerlig for å oppfylle statens krav om mindre forurensning. Et av kravene er å oppnå god miljøtilstand langs kysten og i alle vann innen 2027. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at minst mulig avløpsvann havner i sjøer og vassdrag. Derfor må gamle og private avløpsanlegg oppgraderes.

Hva koster det?

Det er flere ting som kan påvirke prisen, f.eks. avstand til tilkoblingspunkt, type grøft eller borehull, eventuelt behov for pumpe. Det er lurt å innhente tilbud fra flere firmaer. Ta også kontakt med naboene dine, det kan lønne seg å få et felles pristilbud.

Hvordan gjør du det?

Ta kontakt med godkjent rørlegger/entreprenør og be om et pristilbud. Du kan ta kontakt med oss og be om en gjennomgang av de tilbudene du har fått. 

Brev med varsel om tilkobling

Vi sender ut brev med varsel om tilkobling og du kan sende oss en tilbakemelding. Det kan være du har informasjon som er viktig for vår vurdering av saken. Tilbakemeldingen må du sende senest tre uker etter at du har mottatt brevet. Hvis vi ikke hører fra deg innen tre uker, sender vi et vedtak om tilkobling. 

Brev med vedtak om tilkobling

Du kan klage på vedtaket innen tre uker etter at du har mottatt brev med vedtak. 

Skjema - klage på enkeltvedtak

Pålogging: MinID eller BAnkId. Hjelp til å logge på

Hva skjer hvis du ikke kobler deg til?  

Hvis vi ikke har mottatt ferdigmelding fra rørlegger/entreprenør innen fristen du har fått, følger vi opp saken med vedtak om dagbøter. Du kan klage på vedtaket om dagbøter. 

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune
Plan- og bygningsloven
Forurensningsloven

Kontakt oss