Koble til vann og avløp

Forhåndsuttalelse og godkjenning

Du kan få vite om det er mulig å koble til vann og avløp til en eiendom ved å sende Skjema for forhåndsuttalelse om mulighet for tilkobling (PDF, 612 kB) til kommunen.  

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Matavfallskvern som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Arendal kommune.

Utvendig arbeid (til og med vannmåler)

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om gravetilltatelse.

Har du fått pålegg om tilkobling til offentlig avløpsledning? Les om pålegg om tilkobling.  

Hva koster det?

Vann og avløp - tilkobling - priser
Tilkoblingsgebyr Pris inkl. mva
Tilkobling til kommunal vannledning kr 6 250
Tilkobling til kommunal avløpsledning kr 6 250

Svømmebasseng

Hvis du skal anlegge permanent svømmebasseng må du ha byggetillatelse og tillatelse til tilkobling til vann og avløp. Du må få en godkjent rørlegger til å sende søknad. Rørleggeren må påse at den løsningen som blir valgt er godkjent. Vann til å fylle opp bassenger skal gå via vannmåler. Avløp fra bassenger skal ledes til avløpsnettet.
 
I områder uten offentlige avløpsledninger er det ikke krav om vannmåler og utslippstillatelse kan vurderes.
 

Kart

Finn vann- og avløpsledninger på Arendalskart. Velg "Endre synlige kartlag" fra Hurtigvalgs-knappen, klikk deretter på Vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via Hurtigvalg. 

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune

Kontakt oss