Faktura til Arendal kommune

Hvis du er leverandør til kommunen krever vi at du fakturerer oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Husk ressursnummer

Alle fakturaer skal merkes med ressursnummer (6 siffer). 

Betalingsfrist

Vi krever at alle fakturaer til kommunen har minst 30 dager betalingsfrist. 

Adresse

Kommunens elektroniske adresse er 9908: 940 493 021

Organisasjonsnummer

Arendal kommune: 940 493 021
Arendal eiendom KF: 895 479 322
Arendal havnevesen KF: 970 541 012
Arendal kirkelige fellesråd: 976 992 148 

Spørsmål om fakturaer til kommunen

Tlf: 37 29 63 50