Faktura til Arendal kommune

Hvis du er leverandør til kommunen krever vi at du fakturerer oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Husk ressursnummer

Alle fakturaer skal merkes med ressursnummer (6 siffer). 

Adresse

Kommunens elektroniske adresse er 9908: 940 493 021

Organisasjonsnummer

Arendal kommune: 940 493 021
Arendal eiendom KF: 895 479 322
Arendal havnevesen KF: 970 541 012
Arendal kirkelige fellesråd: 976 992 148 

Spørsmål om fakturaer til kommunen

Tlf: 37 29 63 50