Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Arendal tilfredsstiller de strenge kravene i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  Drikkevannskilden vår er Rore. 

Hardhet

I Arendal har vi bløtt/mykt vann. Verdien ligger på ca. 2 ºdH.

Fysiske og kjemiske egenskaper

Drikkevannskvalietet i Arendal kommune
Parameter Verdi Grenseverdi*
pH 7,9 - 8,5 6,5 - 9,5
Kalsium 13 - 16 mg Ca/l -
Hardhet 2,0 °dH -
Alkalitet 0,6 mmol/l -
Jern 0,02 mg Fe/l 0,2 mg Fe/l
Aluminium 0,06 g mg Al/l 0,2 mg Al/l
Farge mindre enn 5 NTU 20 NTU
Fluor 0,06 mg F/l 1,5 mg F/l

* Grenseverdi i drikkevannforskriften

Analyse av drikkevann fra privat vannforsyning

Har du egen vannforsyning kan du få drikkevannet ditt analysert av et privat laboratorium. Flere av laboratoriene har nettbutikk. Flaskene blir sendt hjem til deg med posten og du sender flasker med vann i retur.