Stengt vann

Viktige meldinger

Her legger vi ut meldinger om vannlekkasjer eller planlagt arbeid. 


Hva gjør vi hvis det blir en feil i vannforsyningen?

Vannforsyningen kan bli uregelmessig ved anleggsarbeider i nærområder eller ved uventet brudd på en kommunal vannledning. Se oversikt over kommunens største anleggsprosjekter.  

Hvis vannet må stenges får du varsel på telefon. Det er ikke alltid vi når ut til alle med varsling til befolkningen. Det kan skyldes feil i vårt kart, i telefonkataloger eller folkeregisteret.

Hvis det er store vannlekkasjer sender vi ut SMS, legger ut informasjon her på siden og i kommunens sosiale kanaler. 

Noen ganger greier vi dessverre ikke å sette på vannet til planlagt tid fordi vi får uventede problemer underveis. Vi jobber alltid for at den tiden du er uten vann skal bli kortest mulig.

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte 
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken
  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt