Stengt vann

Viktige meldinger

Her legger vi ut meldinger om vannlekkasjer eller planlagt arbeid. 

Vannlekkasje på vannledning mellom Biejordene og Stoa

Lørdag formiddag 21. mai, ble det en vannlekkasje på en stor vannledning mellom Biejordene og Stoa. Denne førte til at store områder fikk brunt vann. Flere dager etter hendelsen, er det fortsatt husstander som melder om misfarget vann. 

En stor vannlekkasje fører til trykkbølger i vannrørene og biologisk materiale løsner fra veggene inne i rørene. I dette tilfellet har det misfargede vannet blitt ført videre til et stort område. Områdene vi nå ser er påvirket er Stoa, mot Myra til Molandsveien og Bjønnesområdet-sjukehuset. 

Vi jobber for å utbedre feilen og bedre vannkvaliteten.
 


Hva gjør vi hvis når det blir en feil i vannforsyningen?

Vannforsyningen kan bli uregelmessig ved anleggsarbeider i nærområder eller ved uventet brudd på en kommunal vannledning. Se oversikt over kommunens største anleggsprosjekter.  

Hvis vannet må stenges får du varsel på telefon. Det er ikke alltid vi når ut til alle med varsling til befolkningen. Det kan skyldes feil i vårt kart, i telefonkataloger eller folkeregisteret.

Hvis det er store vannlekkasjer sender vi ut SMS, legger vi ut informasjon her på siden og i kommunens sosiale kanaler. 

Noen ganger greier vi dessverre ikke å sette på vannet til planlagt tid fordi vi får uventede problemer underveis. Vi jobber alltid for at den tiden du er uten vann skal bli kortest mulig.

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte 
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken
  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt

Kontakt oss

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
E-post servicesenteret

Er noe feil med vannet?
​Gi oss beskjed.

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88