Stengt vann - Arendal kommune

Stengt vann

Viktige meldinger

Her legger vi ut meldinger om vannlekkasjer eller planlagt arbeid. 

Vannlekkasje på hovedvannledningen - 10. mai 2023

På grunn av en stor vannlekkasje i forbindelse med arbeid på ledningsnettet på Solåsen er vannet borte hos en del husstander. Vi sender ut SMS til de det gjelder. 

SMS til beboere på Solåsen

I forbindelse med vannlekkasjen på Solåsen, vil vi pålegge de som får denne meldingen å koke vannet. Dette er rutine ved en slik lekkasje. Det vil bli tatt vannprøver i etterkant av reparasjonen og vi venter svar på fredag. Neste melding fra oss kommer på fredag. 

Vi jobber med å rette feilen og vannet ventes tilbake før kl. 22 onsdag 10. mai.  

Hvis vannet er misfarget når det kommer tilbake anbefaler vi å la det kalde vannet renne til det er klart igjen.

Status 12. mai 

Alle husstander på Solåsen har fått vannet tilbake. Vi har tatt prøver av vannet og analysen viser at vannet er trygt å drikke.


Hva gjør vi hvis det blir en feil i vannforsyningen?

Vannforsyningen kan bli uregelmessig ved anleggsarbeider i nærområder eller ved uventet brudd på en kommunal vannledning. Se oversikt over kommunens største anleggsprosjekter.  

Hvis vannet må stenges får du varsel på telefon. Det er ikke alltid vi når ut til alle med varsling til befolkningen. Det kan skyldes feil i vårt kart, i telefonkataloger eller folkeregisteret.

Hvis det er store vannlekkasjer sender vi ut SMS, legger ut informasjon her på siden og i kommunens sosiale kanaler. 

Noen ganger greier vi dessverre ikke å sette på vannet til planlagt tid fordi vi får uventede problemer underveis. Vi jobber alltid for at den tiden du er uten vann skal bli kortest mulig.

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte 
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken
  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt

Kontakt oss

Servicesenteret
Sentralbord: 37 01 30 00
E-post servicesenteret

Er noe feil med vannet?
​Gi oss beskjed.

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​Tlf:  90 27 01 25