Varsling til innbyggere

Varsling fra kommunen

Vi varsler deg ved endringer i vannforsyningen, med informasjon om feiertjeneste o.l. Varsling kan også brukes i beredskapssituasjoner. Vi bruker varslemeg.no for å sende deg en varsling. Varsling skjer via SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.
Les mer på varslemeg.no.

Vi bruker ikks SMS for å varsle om forurenset badevann. Les mer på siden om badeplasser.

Hvem blir varslet?

Vi kan sende varsel til innbyggere og virksomheter i hele kommunen eller til et avgrenset område. Innbyggere under 16 år mottar ikke varsling. 

Nødvarsel

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.
Les om nasjonal varsling på nødvarsel.no

Når vi deg eller din virksomhet?

Telefonlistene våre blir sjekket mot offentlige telefonregistre og folkeregisteret. Er du er usikker på om vi når deg via telefonvarsling kan du sjekke opplysningene som er registrert på deg eller din virksomhet. 

Sjekk adressen din i folkeregisteret

Er du usikker på om du er registrert på adressen der du bor? 
Sjekk opplysningene dine i folkeregisteret.

Sjekk registrert e-post og telefonnummer

Er du usikker på om du er registrert med riktig e-postadresse og/eller mobilnummer? Dette ligger i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret. 
Sjekk din informasjon på norge.no. 

Ekstra adresse

Du kan ha flere adresser knyttet til telefonnummeret ditt. Du får varsler for de ekstra adressene du har lagt inn på varslemeg.no

Hemmelig nummer?

Har du hemmelig telefonnummer kan du legge inn adresse knyttet til telefonnummeret ditt. Systemet vårt har ikke tilgang til navn knyttet til hemmelige telefonnumre.