Badeplasser - Arendal kommune

Badeplasser

Badeplasser i Arendal


Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser 3 ganger i løpet av sommeren; ca. 20. juni, midt i juli og i begynnelsen av august. 

Vannprøvene testes for termotolerante koliforme bakterier. 

Måleindikatorer - cfu/100 ml:
<100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
>1000 = dårlig kvalitet

Badevannskvalitet
Måledato: 01.08.23 Kvalitet (måling)
Stølsviga God kvalitet (10)
Sørsvann God kvalitet (10)
Gjestebrygga Akseptabel kvalitet (280)
Nidelv camping God kvalitet (60)
Tangen/EB stranda God kvalitet (10)
Solborgvann God kvalitet (10)
Barbu park, sjø Akseptabel kvalitet (100)
Løkholmen strand God kvalitet (10)
Barbu park baderenne God kvalitet (10)

Slik varsler vi om forurenset badevann

Hvis det er forurenset vann på badeplasser varsler vi på flere måter:  

  • vi legger melding på denne siden
  • vi deler informasjon på våre sosiale medier
  • vi setter opp plakat på badeplassen
  • vi sender informasjon til lokalpressen 

Vi sender ikke ut SMS i forbindelse med forurensning på badeplasser.