Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobbes det

Arbeid - vei, vann og avløp

Nygårdsveien er stengt

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger og Nygårdsveien er derfor stengt mellom Frydentoppven og Hauene fram til 30.4.2020. 

Deler av Frydentoppveien er stengt

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger. 

Rødmollsbakken er stengt i perioden 17. - 28.2..2020. 

Strekningen Frydentoppveien fra krysset Rødmollsbakken/Nygårdsveien til Barbugårdsveien 18 er stengt tom. 31.03.2020. 

Strekningen Frydentoppveien fra Hauene til Nygårdsveien er stengt tom. 01.03.2020. 

Krysset Østre gate / Nygaten og Hylleveien er stengt

Vi skal legger fjernvarmerør, nye avløps- og overvannsrør opp til den nye bydelen Fløyheia. Arbeidet skal etter planen være ferdig juni 2020. 

Krysset Østre gate / Nygaten vil være stengt for kjøretøyer store deler av perioden, men det vil bli holdt åpnent når vi ikke arbeider i eller nær krysset. 

Hylleveien er stengt for gjennomkjøring. Stengepunktet vil bli flyttet i løpet av prosjektet.

Omkjøring er skiltet.

I perioder vil det ikke være tilgang til garasjeanlegget i Hylleveien 2b. Brukerne vil da bli tilbudt parkering i Torvet p-hus. 

Myke trafikanter kan passere, men i enkelte perioder må vi stenge også for dere. Du må da gå via Bendiksklev, eller du kan velge å bruke heisen i Torvet p-hus. 

Beboere i området får nødvendig informasjon så lenge arbeidet pågår. 

Kartet viser i hvilket område kryss og vei blir stengt.

 Klikk for stort bildeKartet viser i hvilket område kryss og vei blir stengt  

 

 

 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia ut året 2020

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta stenges på grunn av rive- og byggeprosjekter. Turveien vil være stengt  til og med desember 2020.

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

Gunnarsboveien er stengt

Gunnarsboveien er stengt ut februar 2020. Stengepunktet blir flyttet etterhvert som arbeidet går fremover. Omkjøring skjer via kommunale veier.  

Elgveien - endret kjøremønster frem til sommeren 2020

Vi skifter ut vann- og avløpsledninger i Elgveien og veien vil være stengt for gjennomkjøring fram til sommeren 2020. Det er endret kjøremønster i Elgveien, Ekornveien, Hampemyrveien og Rådyrveien. Omkjøring er skiltet.

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 125 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Kontakt oss

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000