Arbeid - vei, vann og avløp

Noen ganger må veier stenges helt eller delvis pga. arbeid på eller nær veien. 

Arendal kommune utfører arbeid på vann- og avløpsledninger på en slik måte at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Veier i anleggsområdene vil likevel ofte være stengt. 

Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer uforutsette hendelser som for eksempel ukjente forhold i grunnen. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Stengt vann

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 125 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Fant du det du lette etter?

Gjennomskjæringen er stengt for bilkjøring

Onsdag 18. april 2018 ble Gjennomskjæringen stengt for bilkjøring ved Shell/Kiwi på Myrene og ved innkjøringen til Strømsbuåsen (ved nr 13B). Veien er ikke stengt for gående og syklende. 

Kjøring til eiendommene blir via Strømsbuveien. Omkjøring er skiltet. Den stengte veistrekningen skal gjøres om til gang- og sykkelvei i forbindelse med arbeid med å lage tunell fra Myrene til P-hus vest. 

Kontaktinfo

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000