Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobbes det

Longumvann – begrensning i ferdsel

Vi jobber stadig med å bedre sikkerheten for vannforsyningen i kommunen, og nå legger vi en ny vannledning gjennom Longumvannet fra Katthølen til Longum. 

Vi sveiser sammen flere lengder av vannledningen ved Eskestølveien og drar dem ut i vannet. Ledningsdelene skal ligge og flyte på vannet til vi senker dem ned på bunnen i juni. 

At ledningen blir liggende i hele lengder, vil etter hvert føre til begrensninger i bruken av vannet. Spesielt gjelder dette båteiere med plass langs Eskestølveien. 

Vi ber dere som ferdes på Longumvann om å være forsiktige og holde dere unna ledningene som flyter på vannet

Prosjektleder i kommunen kan kontaktes på tlf.: 90 01 56 69.
 

Ny legevakt - sprengning og stengt vei

Fjell skal sprenges og kjøres bort for å gjøre plass til den nye legevakten. Det blir sprengninger nesten hver dag fra mandag til fredag. Det er to faste tidspunkter for sprenging: kl. 07:30 og kl. 16:30.

Dydens vei blir stengt for all ferdsel på de tidspunktene selve sprengningen pågår. Ventetiden blir ca. 10 minutter. 

Første sprengning er planlagt til mandag 26.04.2021 kl. 07.30.

Dydens vei er svært belastet med trafikk og når vi sprenger kan det fort bli trafikk-kork. Kjør derfor ikke Dydens vei hvis du ikke må. Bruk heller en av de alternative kjørerutene du ser på kartet under. 

Innkjøringen til legevakten fra Dydens vei til legevakten og akuttmottaket blir stengt for kjøretøy. Bruke i stedet innkjøringen på andre siden av bygget. Det blir mulig med av- og påstigning ved legevakten, men det blir ikke mulig å parkere der.

Sprengningsarbeidet vil antakelig vare ut august 2021.

Fra mai/juni blir Dydens vei helt stengt for kjøretøyer. Veien vil være stengt fram til april 2022. Myke trafikanter vil fortsatt kunne bruke veien. 

Klikk for stort bildeKart med stengepunkt i Dydens vei, samt merket omkjøring  

 

 

 

 

 

 

 

Nye vann- og avløpsledninger i Skogveien og tilstøtende områder

Vi skal legge nye vann- og avløpsledninger i Skogveien og tilstøtende områder. Vi begynner arbeidet i januar og skal etter planen være ferdig i september 2021. Kjøretøy og myke trafikanter må følge skilting og anvisning fra anleggsledelsen.

Klikk for stort bildeDen røde linjen på kartet viser hvor vi skal arbeide. 

 

 

 

 

 

Hylleveien

Vi er ferdige med å legge fjernvarmerør og nye avløps- og overvannsrør opp til Fløyheia. Nå er vi i gang med å lage miljøgate i deler av Hylleveien. Vi skifter også ut gamle vann- og avløpsrør og gamle strømkabler. Vi legger nye telekabler, fornyer gatelys, etablerer et trappeamfi og lager ny turvei opp til Fløyheia.

Arbeidene Hylleveien fortsetter frem til sommeren/høsten 2022 og det vil derfor fortsatt være redusert fremkommelighet.

Hylleveien vil være stengt for gjennomkjøring, men du kan kjøre frem til parkeringshuset (over biblioteket) enten via Iullsklev eller via Østre gate. Kjøring til noen eiendommer i Hylleveien vil tidvis ikke være mulig.

Myke trafikanter kan passere anleggsområdet hele anleggsperioden. 

Beboere i området får nødvendig informasjon så lenge arbeidet pågår. 

 

  

 

 

 

Arbeid i veien på Asdal frem til september 2021

Vi skal legger nye vann- og avløpsledninger på Asdal på  strekningen Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og til Naudebro. I samme prosjekt skal vi også legge ledninger opp til parkeringsplassen ved skolene på Lunderød. 

Arbeidet skal pågå fra november 2020 til september 2021. 

Vi har begynt i Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og arbeider oss nordover. Det vil bli noe sprengningsarbeid i prosjektperioden. Sprengninger vil bli varslet med sirene. 

Det vil være redusert fremkommelighet forbi det stedet vi arbeider. Trafikken vil i perioder bli dirigert manuelt eller ved hjelp av lysregulering. Vi oppfordrer deg til å bruke alternative omkjøringsveier.

Den røde streken i kartet viser hvor vi skal legge ledninger. 

Klikk for stort bildeKartet viser hvor vi skal arbeide på Asdal 
 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia til sommeren 2021

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta er stengt på grunn av rive- og byggeprosjekter. Turveien vil bli åpnet igjen i løpet av sommeren 2021. 

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Kart med de største vann- og avløpsprosjektene

Klikk på det orange området for å få mer informasjon om prosjektet. Zoom inn for å se flere detaljer. 

 

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 168 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Kontakt oss

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000