Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike anlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig. 

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. Agder Renovasjon utfører slamtømminger for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget. Slamtømming av minirenseanlegg gjennomføres etter behov og avtale med godkjent foretak. Har du minirenseanlegg og ønsker rutinemessig tømming i kommunal tømmeordning, kan du inngå avtale med kommunen (PDF, 229 kB) om dette. 

Hva koster det?

Kommunen tar utgangspunkt i et grunngebyr ved fastsettelse av slamgebyr for den enkelte abonnent. Størrelsen på slamgebyret avhenger av tømmefrekvens og volum på tanken. 

Fra 2018 må du i tillegg betale et tilsynsgebyr. Det blir fakturert en gang i året.  

Renovasjon - slam - priser
Abonnement Pris
Grunngebyr slam kr 1165
Tilsynsgebyr kr 500

Slamgebyr - oversikt

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslipptillatelse, rapport om grunnundersøkelser og nabovarsel til kommunen. 

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du gjør utbedringer på anlegget ditt. Mindre endringer av anlegget kan være bortkastede penger, hvis kommunen krever andre typer utbedringer. 

Før du søker må du ta kontakt med en konsulent som kan planlegge avløpsløsningen. Konsulenten må være en nøytral, fagkyndig person med relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering. Konsulenten utfører grunnundersøkelser og beskriver resultatene i en rapport som må legges ved søknaden. 

Tilsyn

Vi vil starte med tilsyn på private avløpsanlegg i 2018. Vi sjekker om du har innlagt vann, godkjent utslippstillatelse og om anlegget fungerer. Du får SMS før vi kommer. 

Forskrift om slam i Arendal kommune
Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg, Arendal kommune

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Avløpsanlegg
Katarzyna Alfsen
Tlf: 37 01 37 30
Mob: 488 96 988

Tilsyn
Jon Oddvar Jørgensen
Mob: 975 11 282