Private avløpsanlegg

 

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg. Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig.

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter rutinemessig frekvens for tømming. Agder Renovasjon utfører slamtømminger for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å inngå serviceavtale på anlegget. Slamtømming av minirenseanlegg gjennomføres etter behov og avtale med godkjent foretak. Har du minirenseanlegg og ønsker rutinemessig tømming i kommunal tømmeordning, kan du inngå avtale med kommunen om dette.

Hva koster det?

Kommunen tar utgangspunkt i et grunngebyr ved fastsettelse av slamgebyr for den enkelte abonnent. Størrelsen på gebyret avhenger av tømmefrekvens og volum på tanken. Forskrift om slam i Arendal kommune viser hvordan gebyret beregnes. Slamgebyr faktureres hvert år.
 

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et slamanlegg, må du sende søknad om utslipptillatelse til kommunen. 
 

Tilsyn

Vi vil starte med tilsyn av private avløpsanlegg i løpet av 2017. Vi sjekker om du har godkjent utslippstillatelse og om anlegget fungerer. Du får brev i posten før vi kommer. 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Avløpsanlegg
Katarzyna Alfsen
Tlf: 37 01 37 30
Mob: 488 96 988