Vannmåler

Les av alle tallene på svart bunn - også nullene. - Klikk for stort bildeLes av alle tallene på svart bunn - også nullene.

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i oktober hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller. 

  • registrering på nett 
  • registrering på telefon: 21 95 29 64
  • registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt

Hvis du er utenfor Norges grenser må du registrere på telefon. Benytt informasjonen på vannmålerkortet.

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 15. november. 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Det vil ta tid før alle får varsel om å installere. 

Alle som ønsker, kan installere vannmåler før de får pålegg. Kontakt godkjent rørlegger.

Installasjon - for bransjen

Bransjeside

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

 

Leie av vannmåler

Vann og avløp - vannmåler - priser
Dimensjon på vannmåleren Leie pr. år inkl. mva
Til og med 3/4 tommer kr 206,75
25 - 50 mm kr 537,50
51 - 150 mm kr 1 875,00
Kombimåler kr 1 250,00

 

Abonnementsgebyr

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1195 kr 2078
Hytte/Fritidsbolig kr 1 793 kr 3117
Forsamlingshus kr 119,50 kr 208
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2390 kr 4156
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 4182,50 kr 7273
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 5975 kr 10390
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 8962,50 kr 15585
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 11950 kr 20780
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 14937,50 kr 25975
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 16730 kr 29092
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 17925 kr 31170
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 19120 kr 33248
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 20315 kr 35326
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 21510 kr 37404
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 22705 kr 39482
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 23900 kr 41560

 

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 11,60 pr. m3
Avløp kr 19,30 pr. m3

 

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjonen i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune

 
Fant du det du lette etter?

Vannmåleravlesningen er nå stengt

Takk for at du meldte inn vannmålerstanden din. Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss. 

Kontaktinfo

Installasjoner 

Tlf: 37 01 37 18

Betaling
Eiendomsgebyrer

Din eiendom og oversikt over gebyrer
Logg inn i "Mine eiendommer"