Vannmåler

Klikk for stort bildeLes av alle tallene på svart bunn - også nullene.

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i oktober hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller. 

  • registrering på nett 
  • registrering på telefon: 21 95 29 64
  • registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt

Hvis du er utenfor Norges grenser må du registrere på telefon. Benytt informasjonen på vannmålerkortet, i sms eller på e-post. 

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 1. november. 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Det vil ta tid før alle får varsel om å installere. 

Alle som ønsker, kan installere vannmåler før de får pålegg. Kontakt godkjent rørlegger.

Installasjon - for bransjen

Bransjeside

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Leie av vannmåler

Vann og avløp - vannmåler - priser
Dimensjon på vannmåleren Leie pr. år inkl. mva
Til og med 3/4 tommer kr 206,75
25 - 50 mm kr 537,50
51 - 150 mm kr 1 875
Kombimåler kr 1 250

Abonnementsgebyr

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1166 kr 2246
Hytte/Fritidsbolig kr 1 749 kr 3369
Forsamlingshus kr 116,50 kr 224,50
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2332 kr 4492
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 4081 kr 7861
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 5830 kr 11230
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 8745 kr 16845
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 11660 kr 22460
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 14575 kr 28075
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 16324 kr 31444
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 17490 kr 33690
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 18656 kr 35936
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 19822 kr 38182
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 20988 kr 40428
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 22154 kr 42674
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 23320 kr 44920

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 12,70 pr. m3
Avløp kr 19,61 pr. m3

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjonen i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Ta en dusj i stedet for karbad? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn? Se råd om hagevanning.

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran kan bli til 100 m3 ekstra vannforbruk i året. Et rennende toalett føre til så mye som 400 m3 ekstra vannforbruk i året. Slike lekkasjer blir fort dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune.

Kontakt oss

Installasjoner 

Betaling
Eiendomsgebyrer