Vannmåler - Arendal kommune

Vannmåler

Registrer vannmålerstanden innen 15. november. 

Bilde av gammel vannmåler - Klikk for stort bildeLes av de 5 eller 6 første sifrene fra venstre. Ta med nuller foran. Hvis du har digital måler (blå ring rundt telleverket) vil målerstanden bli lest av automatisk.

AnkerSlik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i oktober hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller foran. 

  • registrering på nett 
  • registrering på telefon: 21 95 29 64 (Hvis du bor utenfor Norge må du registrere på telefon.)
  • registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt
    Bruk tilsendt informasjonen på vannmålerkortet, i sms eller på e-post. Sjekk søppelpost hvis du ikke får varsel på e-post. 

Digital vannmåler? Da må du ikke lese av

Hvis du har digital måler (blå ring rundt telleverket) vil du ikke få avlesningskort. Målerstand vil bli lest av automatisk. Slik ser en digital vannmåler ut: 

Bilde av digital vannmåler - Klikk for stort bilde

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 25. oktober hvert år. 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Det vil ta tid før alle får varsel om å installere. 

Alle som ønsker, kan installere vannmåler før de får pålegg. Kontakt godkjent rørlegger.

Installasjon - for bransjen

Bransjeside

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Leie av vannmåler

Vann og avløp - vannmåler - priser
Dimensjon på vannmåleren Leie pr. år inkl. mva
Til og med 3/4 tommer kr 210
25 - 50 mm kr 537,50
51 - 150 mm kr 1 875
Kombimåler kr 1 250

Abonnementsgebyr

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1 700 kr 2 891
Hytte/Fritidsbolig kr 2 550 kr 4 337
Forsamlingshus kr 170 kr 289
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 3 400 kr 5 782
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 5 950 kr 10 118,50
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 8 500 kr 14 455
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 12 750 kr 21 682,50
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 17 000 kr 28 910
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 21 250 kr 36 137, 50
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 23 800 kr 40 474
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 25 500 kr 43 365
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 27 200 kr 46 256
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 28 900 kr 49 147
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 30 600 kr 52 038
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 32 300 kr 54 929
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 34 000 kr 57 820

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Du betaler forbruksgebyr i tillegg til abonnementsgebyr. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 18,59 pr. m3
Avløp kr 24, 88 pr. m3

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjonen i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Ta en dusj i stedet for et bad? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn? Se råd om hagevanning.

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran kan bli til 100 m3 ekstra vannforbruk i året. Et rennende toalett føre til så mye som 400 m3 ekstra vannforbruk i året. Slike lekkasjer blir fort dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune.

Kontakt oss

Installasjoner 
Trond Reinum
Tlf: 91 55 57 89

Betaling
Eiendomsgebyrer