Vannmåler

Bilde av ny vannmåler - Klikk for stort bildeLes av de 5 eller 6 første sifrene fra venstre. Ta med nuller foran. Bilde av gammel vannmåler - Klikk for stort bildeLes av de 5 eller 6 første sifrene fra venstre. Ta med nuller foran.

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i oktober hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller foran. 

  • registrering på nett 
  • registrering på telefon: 21 95 29 64
  • registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt

Bruk tilsendt informasjonen på vannmålerkortet, i sms eller på e-post. Hvis du er utenfor Norges grenser må du registrere på telefon.

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 15. november hvert år. 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Det vil ta tid før alle får varsel om å installere. 

Alle som ønsker, kan installere vannmåler før de får pålegg. Kontakt godkjent rørlegger.

Installasjon - for bransjen

Bransjeside

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Leie av vannmåler

Vann og avløp - vannmåler - priser
Dimensjon på vannmåleren Leie pr. år inkl. mva
Til og med 3/4 tommer kr 210
25 - 50 mm kr 537,50
51 - 150 mm kr 1 875
Kombimåler kr 1 250

Abonnementsgebyr

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1 256 kr 2 375
Hytte/Fritidsbolig kr 1 884 kr 3 563
Forsamlingshus kr 126 kr 238
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2 512 kr 4 750
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 4 396 kr 8 312,50
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 6 280 kr 11 875
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 9 420 kr 17 812,50
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 12 560 kr 23 750
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 15 700 kr 29 687,50
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 17 584 kr 33 250
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 18 840 kr 35 625
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 20 096 kr 38 000
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 21 352 kr 40 375
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 22 608 kr 42 750
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 23 864 kr 45 125
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 25 120 kr 47 500

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Du betaler forbruksgebyr i tillegg til abonnementsgebyr. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 13,70 pr. m3
Avløp kr 20,50 pr. m3

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjonen i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Ta en dusj i stedet for karbad? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn? Se råd om hagevanning.

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran kan bli til 100 m3 ekstra vannforbruk i året. Et rennende toalett føre til så mye som 400 m3 ekstra vannforbruk i året. Slike lekkasjer blir fort dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune.

Kontakt oss

Installasjoner 
Trond Reinum
Tlf: 97 53 66 05

Betaling
Eiendomsgebyrer