Vannmåler

 

Publisert av Lise Kjølstad. Sist endret 17.03.2017

Les av alle tallene på svart bunn - også nullene. Ikke les av tallene på rød bunn  - Klikk for stort bildeLes av alle tallene på svart bunn - også nullene. Ikke les av tallene på rød bunn

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt ut til abonnentene i november hvert år. På kortet finner du den informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden. Svarfristen er 1. desember. 
 
Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.
  • registrering på nett (åpen i november/desember etter at kort er sendt ut)
  • registrering på telefon: 800 69 577
  • registrering på svarslipp som sendes i posten

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som har offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Det vil ta noen år før alle får beskjed om å installere. 

Alle som ønsker det kan installere vannmåler før de får pålegg om å gjøre det. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen.

Installasjon - for bransjen

Bransjeside

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 
 

Leie av vannmåler

Vann og avløp - vannmåler - priser
Dimensjon på vannmålerenLeie pr. år inkl. mva
Til og med 3/4 tommerkr 206,75
25 - 50 mmkr 537,50
51 - 150 mmkr 1 875,00
Kombimålerkr 1 250,00

Abonnementsgebyr

Vann og avløp - abonnement - priser
AbonnementVann inkl. mva pr. årAvløp inkl. mva pr. år
Boligkr 1 086kr 1 979
Hytte/Fritidsboligkr 1 629kr 2 968
Forsamlingshuskr 108,60kr 198
Næringsbygg: 0 - 200 m3kr 2 172kr 3 958
Næringsbygg: 201 - 500 m3kr 3 801kr 6 926,50
Næringsbygg: 501 - 1000 m3kr 5 430kr 9 895
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3kr 8 145kr 14 842,50
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3kr 10 860kr 19 790
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3kr 13 575kr 24 737,50
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 15 204kr 27 706
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3kr 16 290kr 29 685
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3kr 17 376kr 31 664
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3kr 18 462kr 33 643
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3kr 19 548kr 35 622
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3kr 20 634kr 37 601
Næringsbygg: over 150001 m3kr 21 720kr 39 580

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra boligens bruksareal eller målt forbruk via vannmåler. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
ForbrukPris inkl. mva
Vannkr 9,8 pr. m3
Avløpkr 17,8 pr. m3

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjonen i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 
 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, så bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

 
 
Fant du det du lette etter?

Mulighet for registrering av vannmålerstand er nå stengt og åpnes ikke før i månedsskiftet november/desember 2017. 

Kontaktinfo

Installasjoner 
Tlf: 37 01 37 18
 
Betaling