Vannmåler

Klikk for stort bildeLes av alle tallene på svart bunn - også nullene.

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i oktober hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller. 

  • registrering på nett 
  • registrering på telefon: 21 95 29 64
  • registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt

Hvis du er utenfor Norges grenser må du registrere på telefon. Benytt informasjonen på vannmålerkortet, i sms eller på e-post. 

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 1. november. 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Det vil ta tid før alle får varsel om å installere. 

Alle som ønsker, kan installere vannmåler før de får pålegg. Kontakt godkjent rørlegger.

Installasjon - for bransjen

Bransjeside

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Leie av vannmåler

Vann og avløp - vannmåler - priser
Dimensjon på vannmåleren Leie pr. år inkl. mva
Til og med 3/4 tommer kr 206,75
25 - 50 mm kr 537,50
51 - 150 mm kr 1 875
Kombimåler kr 1 250

Abonnementsgebyr

Vann og avløp - abonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Bolig kr 1 140 kr 2 435
Hytte/Fritidsbolig kr 1 710 kr 3 653
Forsamlingshus kr 114 kr 244
Næringsbygg: 0 - 200 m3 kr 2 280 kr 4 870
Næringsbygg: 201 - 500 m3 kr 3 990 kr 8 522,50
Næringsbygg: 501 - 1000 m3 kr 5 700 kr 12 175
Næringsbygg: 1001 - 2000 m3 kr 8 550 kr 18 262,50
Næringsbygg: 2001 - 4000 m3 kr 11 400 kr 24 350
Næringsbygg: 4001 - 7000 m3 kr 14 250 kr 30 437,50
Næringsbygg: 7001 - 10000 m3 kr 15 960 kr 34 090
Næringsbygg: 10001 - 15000 m3 kr 17 100 kr 36 525
Næringsbygg: 15001 - 25000 m3 kr 18 240 kr 38 960
Næringsbygg: 25001 - 50000 m3 kr 19 380 kr 41 395
Næringsbygg: 50001 - 100000 m3 kr 20 520 kr 43 830
Næringsbygg: 100001 - 150000 m3 kr 21 660 kr 46 265
Næringsbygg: over 150001 m3 kr 22 800 kr 48 700

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret for vann og avløp beregnes ut fra målt forbruk via vannmåler eller ut fra boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler vil avregning av forbruket du har hatt bli fakturert i januar. Forbruk ved næringseiendommer fastsettes ved bruk av vannmåler.

Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 12,71 pr. m3
Avløp kr 20, 84 pr. m3

Hvorfor vannmåler?

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk forbruker av varen. Slik blir kostnadene rettferdig fordelt mellom abonnentene. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjonen i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også erfaringsmessig bli redusert. 

Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak. 

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Ta en dusj i stedet for karbad? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn? Se råd om hagevanning.

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran kan bli til 100 m3 ekstra vannforbruk i året. Et rennende toalett føre til så mye som 400 m3 ekstra vannforbruk i året. Slike lekkasjer blir fort dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Lover og regler

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune.

Kontakt oss

Installasjoner 

Betaling
Eiendomsgebyrer