Kontroll av vannmåler

Sjekk om du har vannlekkasje

Det er to måter å sjekke det på. Steng først alt vannforbruk i huset. 

Hvis du hører susing eller drypp, eller du ser at vannmåleren beveger seg, så er det lekkasje et sted i boligen. 

Steng ventilen rett før vannmåleren og vent ca.15 minutter før du åpner igjen. Hvis du hører sus eller tallene på måleren beveger seg, så er det lekkasje.

Sjekk om vannmåleren måler korrekt

Kalibrer en 10 liters bøtte så nøyaktig som mulig ved å fylle opp fra et litermål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtta og tøm ut vannet.

Les av vannmåleren nøyaktig. Noterer antall liter som vises i det røde feltet på vannmåleren og antall desiliter som vises på det roterend hjulet.

Fyll opp bøtta til 10-litersmerket.

Les av måleren på nytt. Forbruket skal da være 10 liter. Hvis vannmåleren viser 10,5 l eller mer (5% for mye), så tyder det på at det er feil på måleren. Feil på vannmåler melder du til kommunen.  

Du kan kreve at vannmåleren blir kontrollert. Hvis kontrollen viser at måleren har et avvik på mindre enn 5 %, må du betale for kontrollen. 

Drift vannmåler

Åpningstider
Man-fre: 08.00-14.00

Tlf: 47 68 07 59