Det er for tiden ikke vanningsrestriksjoner i Arendal kommune.

Hagevanning

Når blir det restriksjoner?

Vi har stor kapasitet på vannbehandlingsanlegget og i ledningsnettet. I langvarige tørkeperioder kan likevel forbruket bli så stort at vi får problemer med å levere nok vann. Da må vi innføre vanningsrestriksjoner. 

Varsling

Vanningsrestriksjoner vil bli varslet her, i Agderposten, i Arendals Tidende og på kommunens Facebook-side

Råd om hagevanning

  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
  • Ta vare på regnvann i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned 
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet

Kontakt oss

Avdelingsleder

Asgeir Øybekk

Tlf: 90 93 01 01