Hagevanning

Når blir det restriksjoner?

Vi har stor kapasitet på vannbehandlingsanlegget og i ledningsnettet. I langvarige tørkeperioder kan likevel forbruket bli så stort at vi får problemer med å levere nok vann. Da må vi innføre vanningsrestriksjoner. 

Råd om hagevanning

  • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker.
  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning.
  • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster. 
  • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed.
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet. 
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt. 
  • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks eller lignende på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann. 
  • Ved brannutrykning i ditt område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.