Bransjeside for rørleggere og entreprenører - Arendal kommune

Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Bruk elektronisk søknad

Du må bruke den elektroniske løsningen når du skal søke om

  • tilkobling/utbedring av sanitæranlegg og 
  • installasjon av vannmåler 

I den elektroniske løsningen kan du

  • få tilgang til dokumentasjon på eiendommer 
  • fylle ut søknader 
  • tegne direkte inn i kartet 
  • sjekke status for dine saker
  • sende ferdigmeldinger 

Slik får du tilgang

Registrer firmaet ditt på tjenestens registreringsside. Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten.  
 
Etter registreringen mottar du en e-post med godkjenning. E-posten inneholder lenker til: 

  • første gangs pålogging 
  • en web-adresse som er unik for ditt firma  
  • side hvor du kan legge til flere brukere 

La gjerne veiledningsvideoen fra Powel guide deg gjennom registrering, pålogging og det å legge til brukere.  

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Søknad om vannmåler skal sendes inn av godkjent rørlegger.

Informasjon om installasjon av vannmåler med krav til installasjonen (PDF, 666 kB).

Når søknaden er godkjent kan du hente vannmåleren på Solborg driftsstasjon. Åpningstid på Solborg er kl. 07.00-09.00. 

Vannmåler skal være montert og ferdigmeldt senest 14 dager etter utlevering. 

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, må du sende oss aktuelt skjema (se lenger ned på denne siden). 

Du finner mer informasjon i Vilkår og retningslinjer for søknadspliktige sanitærarbeider i Arendal kommune (PDF, 22 kB)
Med søknaden (sanitærmeldingen) skal det følge kart med ledningstrasè, tilknytningspunkt, dimensjon og materiale på ledningene. Bruk gjerne Sjekkliste ved sanitærarbeid (PDF, 25 kB).
Hvis avløp må pumpes, skal du levere pumpespesifikasjon sammen med søknaden og i tillegg følge Krav til etablering og bruk av private pumpeanlegg (PDF, 85 kB)

Hvis du ikke har mulighet til å bruke den elektroniske løsningen, kan du bruke skjemaet Sanitærmelding (PDF, 394 kB)

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkoblings-/utkoblingsdato til kommunen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal være målt inn i forhold til faste punkter. Et eksempel på skisse i ferdigmelding (PDF, 884 kB) viser hvordan du kan gjøre det. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan ha inneholdt tilleggskrav.
Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnenten registrert med gebyrer med en gang ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og vannmåler er montert. 

Kontakt oss

Sanitærmelding
Margrete Ånestad Røer
Tlf: 92 29 52 22

Vannmåler
Trond Reinum
Tlf: 97 53 66 05

Olje- og fettutskiller
Anders Mydland
Tlf: 99 45 22 11