Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Søknad om vannmåler til kommunen gjøres av godkjent rørlegger. Informasjon om installasjon av vannmåler (PDF, 82 kB) angir krav til installasjonen. 

Inntil elektronisk løsning er på plass kan du få utlevert vannmåler uten å søke på forhånd. Målere leveres ut på Solborg driftsstasjon. Åpningstid på Solborg er kl. 07.00-09.00. Du må ha de nødvendige detaljer om eiendommen, eier og dimensjon på vannmåler. Noter gjerne på skjemaet Søknad om vannmåler (PDF, 353 kB)

Vannmåler skal være montert og ferdigmeldt senest 14 dager etter utlevering. Bruk skjemaet Ferdigmelding vannmåler (PDF, 374 kB)  for å sende ferdigmelding.

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, må du sende søknad (sanitærmelding). Inntil elektronisk løsning er på plass må du bruke skjemaet Sanitærmelding (PDF, 240 kB).

 

Det skal følge kart med ledningstrasè, tilknytningspunkt, dimensjon og materiale på ledningene med søknaden (sanitærmelding). Bruk gjerne Sjekkliste ved sanitærarbeid (PDF, 25 kB).

Hvis avløp må pumpes, skal du levere pumpespesifikasjon sammen med søknaden og i tillegg følge Krav til bruk av pumpeanlegg på privat avløpsløsning (PDF, 54 kB)
 

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkobling-/utkoblingsdato til kommunen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal være målt inn i forhold til faste punkter. Et eksempel på skisse i ferdigmelding viser hvordan det kan gjøres. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan ha inneholdt tilleggskrav.
 
Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnent registrert med gebyrer med en gang ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og vannmåler er montert. 
 

Regelverk

Skjema

Kart

Finn vann- og avløpsledninger på Arendalskart. Velg "Endre synlige kartlag" fra Hurtigvalgs-knappen, klikk deretter på Vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via Hurtigvalg. 

Fant du det du lette etter?

Ny elektronisk løsning er ikke klar enda

Inntil ny elektronisk løsning er på plass, har vi midlertidige løsninger for sanitærmelding, søknad om vannmåler og ferdigmelding. Under forklarer vi hva du må gjøre. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Asgeir Øybekk på tlf. 909 30 101.

Kontaktinfo

Sanitærmelding
Bjørg Slotta
Tlf: 37 01 37 13

Vannmåler
Margrete Ånestad Røer
Tlf: 37 01 37 18

Olje- og fettutskiller
Ragnhild Trønnes
Tlf:  37 01 37 63