Gravetillatelse

 

Grave i vei

Du må søke om tillatelse hvis det det skal graves i eller ved offentlig vei. Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker. 
 

Slik søker du

Graving må ikke startes opp før ansvarlig for gravearbeidet har sendt inn søknad om gravetillatelse (DOCX, 105 kB) og fått en godkjenning fra kommunen. I de fleste tilfeller må det også utarbeides en skiltplan for gravearbeidet. Skjema for utarbeidelse av skiltplan finner du i Arbeidsvarslingsplan (XLSX, 158 kB).

Skal du grave på egen eiendom må du først sjekke om det går vann- og avløpsledninger i grunnen
 

Kontakt oss

Morten Bentzen
Tlf: 37 01 30 5492 86 94 68

Besøksadresse
Solborg driftsstasjon
Frolandsveien 140
4848 Arendal