Gravetillatelse

Grave i vei

Du må søke om tillatelse hvis det det skal graves i eller ved offentlig vei. Det er som regel de som skal utføre arbeidet som søker. 

Skal du grave på egen eiendom, må du først sjekke om det går vann- og avløpsledninger i grunnen.

Slik søker du 

Hvis du skal grave i eller ved kommunal vei må du søke med elektroniske gravemelding i veiforvaltningssystemet AV Veg. Du må ha en bruker-id når du skal logge deg på denne tjenesten. 

Den elektroniske gravemeldingen skal ivareta dialogen mellom søker (entreprenør) og kommunens saksbehandler. Du sender inn og mottar dokumenter i din sak, og status på saken er hele tiden godt beskrevet. Brukere kan kun se søknader fra eget firma. 

Logg inn eller lag bruker

Hvis du allerede har en bruker kan du logge inn på AV Veg.  Du finner innlogging under profilikonet i menyen til høyre.

Logg inn på AV Veg

For å få tildelt en bruker må du sende e-post til grave@arendal.kommune.no med følgende opplysninger: 

  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktperson
  • E-postadresse

Tildeling av bruker vil ikke skje automatisk. Vi forsøker å gi deg tilgang så fort som mulig. 

Du vil få en e-post fra Asplan Viak med bruker-id og passord. I e-posten er det også en lenke til AV Veg sin hovedside. Ikke bruk denne lenken. Du vil få en e-post fra oss med direkte lenke til den elektroniske gravemeldingen.

Slik søker du i AV Veg løsningen

Når du søker (sender gravemelding), må du tegne inn på kartet hvor du skal grave. Deretter fyller du inn nødvendige opplysninger og laster opp vedlegg: 

Vi har laget en veiledning for hvordan du gjør det.