Grave på egen eiendom

Før du graver på egen eiendom må du være sikker på at det ikke er vann- eller avløpsledninger der du skal grave. Skal du grave i veien må du søke om tillatelse.

Det kan være kabler i grunnen (strøm, tv, telefon, fiber osv.). Du må sjekke med det enkelte selskap som har kabler i området, eller kontakte Geomatikk

Skal du grave nær høyspentledninger (innenfor 30 m) må du melde arbeidet til Agder Energi Nett AS. Sjekk i kartet om arbeidet du skal gjøre ligger innen for 30 m fra høyspent.