Grave på egen eiendom - Arendal kommune

Grave på egen eiendom

Før du graver på egen eiendom må du være sikker på at det ikke er vann- eller avløpsledninger der du skal grave. Skal du grave i veien må du søke om tillatelse.

Du kan finne ut om det er ledninger på eiendommen i Arendalskart. Velg "Endre synlige kartlag" fra Hurtigvalgs-knappen, klikk deretter på Vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via Hurtigvalg. 

Ledningene kan være noe unøyaktig plassert på kartet. Finner du ledninger på eiendommen, ta kontakt med oss for å få opplyst nøyaktig hvor ledningen går. 
 

Det kan være kabler i grunnen (strøm, tv, telefon, fiber osv.). Du må sjekke med det enkelte selskap som har kabler i området, eller kontakte Geomatikk

Skal du grave nær høyspentledninger (innenfor 30 m) må du melde arbeidet til Agder Energi Nett AS. Sjekk i kartet om arbeidet du skal gjøre ligger innen for 30 m fra høyspent. 

 
 

Kontakt oss