Faktura for kommunale eiendomsgebyr i juni

Vi har fått nytt fagsystem. Derfor vil beløpet på regningen variere avhengig av hvor mange dager det er i måneden. Totalbeløpet pr. år er fortsatt det samme.  

Beskrivelsen akonto vann og avløp er endret til målt vann og avløp. 
Se din faktura på Min side.

Eiendomsgebyrer