Sommervann til hytter og feriehus

Sommervannet skal være åpnet senest 1. mai og være stengt senest 1. november.

Arbeidet med å åpne og stenge alle sommervannstilkoblingene tar tid og går over flere dager. Derfor er det vanskelig å gi en eksakt dato for åpning om våren og stenging om høsten.

Hvis du har sommervann kan du bli pålagt å koble eiendommen til offentlig vann og avløp

Hva koster det?

Vann og avløp - sommerabonnement - priser
Abonnement Vann inkl. mva pr. år Avløp inkl. mva pr. år
Hytte/Fritidsbolig kr 2 934 kr 4 723
Vann og avløp - forbruk - priser
Forbruk Pris inkl. mva
Vann kr 22,09 pr. m3
Avløp kr 28,78 pr. m3

Forbruksgebyret for sommervann beregnes ut ifra halve boligens bruksareal. Hvis du har vannmåler betaler du for det du bruker.