Renovasjon og søppel

Renovasjon

Det er Agder renovasjon som har ansvaret for renovasjon. Det betyr at du må kontakte Agder renovasjon for alt som gjelder renovasjon, for eksempel endre abonnement, bestille nye dunker, endre dunker eller hvis du har spørsmål om faktura. Andre kommunale avgifter vil fortsatt bli fakturert av kommunen.

Endre abonnement

Vi får en del spørsmål om miniabonnement. Du kan lese mer om dette på Agder renovasjon sin nettside. Hvis du ønsker å endre abonnement bruker du skjema for endre/bestille abonnement.

Hva koster det?

 Info om abonnement og gebyr hos Agder renovasjon

Tømmekalender/hentedag

På nettsidene til Agder renovasjon finner du oversikt over når søpla hentes hos deg. Oversikt over hentedag
Skriv inn adresse eller gårds- og bruksnummer på eiendommen din, og du får opp hentedagene. 

Du kan også laste ned appen Min Renovasjon på mobilen. Her får du opp hentedagene for avfall og annen nyttig informasjon. Du kan også sette på varsel i appen slik at du får varsel dagen før avfall skal tømmes.

Trenger du matposer eller søppelsekker?

Du kan hente matposer på servicesenteret i Arendal kultur- og rådhus. Informasjon om poser og sekker: Agder renovasjon

Kontakt Agder renovasjon

Kontakt Agder renovasjon.

Forsøping

Det er forbudt å forsøple. Du har et ansvar for at søppel blir levert til riktig sted. 
Les mer om hvordan du melder om forsøpling