Forsøpling

SiFra

Meld fra om forsøpling via vår meldingstjeneste SiFra. Husk å legg inn adresse eller marker i kartet slik at vi vet hvor søppelet er. 

Vi vurderer alle saker som meldes inn, men kan dessverre ikke rydde alle. 

Lever søppelet ditt på riktig sted

Det er forbudt å forsøple. Du har et ansvar for at søppel blir levert til riktig sted. 

  • Be håndverkeren som pusser opp hos deg levere avfallet på et godkjent avfallsmottak – som f.eks avfallsmottaket på Heftingsdalen
  • Det er mange typer avfall som er gratis å levere på Heftingsdalen – bruk lappene du har fått i posten. Priser på levering av avfall
  • Det er gratis å levere brukte elektiske varer på butikker som selger dem
  • Husk at du som grunneier kan bli holdt ansvarlig for dumping på din eiendom. Sett opp bom for å hindre at folk kan kjøre inn og dumpe søppel

Vil du rydde?

Holde Norge rent

På nettsiden til Hold Norge rent finner du informasjon om hva du kan gjøre.

Våre strender

Våre strender er en frivillig organisasjon som arrangere ryddeaksjoner og deler ut ryddeutstyr lokalt. 
Sjøsjukt/Våre strender sin nettside
Facebookgruppa Våre strender