Årsplan for kommunale barnehager 2023- 2024

Årsplan for kommunale barnehager 2023- 2024

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.