Samtykkeskjema - tverrfaglig samarbeid

En samtykkeerklæring er et viktig og nyttig verktøy for å kunne jobbe tverrfaglig og gi best mulig oppfølging. Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for andre når den som har krav på taushet samtykker. For at et samtykke skal være gyldig, må det være informert, frivillig og skriftlig.

Arendal kommune har et felles samtykkeskjema som skal brukes i alle saker som krever tverrfaglig innsats. Vi har også en veiledning som vi anbefaler alle ansatte å bruke.

Samtykkeskjema for tverrfaglig samarbeid (PDF, 246 kB)

Veiledning til samtykkeskjema for tverrfaglig samarbeid (PDF, 48 kB)