Veiledning og tilsyn

Kommunen er lokal barnehagemyndighet som skal gi veiledning, og påse at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven med forskrifter.  

Barnehagemyndigheten har utarbeidet en fem års plan for arbeidet med veiledning og tilsyn, og det gjøres kontinuerlige risikovurderinger av kommunens barnehager – private og kommunale.  

Utgangspunktet for barnehagemyndighetens arbeid er å bidra til økt kvalitet, læring og utvikling. Dersom en barnehage får et avvik, blir det gitt nok tid og veiledning til at avviket kan rettes opp.

Barnehageloven krever at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet skal organiseres adskilt fra oppgavene den har som eier. I Arendal kommune er det barnehagefaglige rådgivere som utfører oppgavene som barnehagemyndighet.