Skole

Bli bedre kjent med Arendalsskolen. Informasjon om grunnskole og andre opplæringstilbud i Arendal. 

For ansatte i skolen

Alle barn og unge i Arendal skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehage, på skole og i fritiden.

Bedre tverrfaglig innsats for barn, unge og familier (BTI)
Samtykkeskjema - tverrfaglig samarbeid