Ferie- og fridager i skolen

Skoleruta 2023/2024

Skoleruta 2023/2024
Måned Informasjon
August Skolestart torsdag 17. august
September Ingen fridager
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 20. oktober (planleggingsdag)
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember
Skoledager høsten 2023: 85
Januar Skolestart onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8
Mars Påskeferie f.o.m mandag 25. mars t.o.m tirsdag 2. april
April Påskeferie f.o.m mandag 25. mars t.o.m tirsdag 2. april
Mai Fri onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 10. mai (inneklemt dag), fredag 17. mai (Grunnlovsdagen), mandag 20. mai (2. pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 20. juni.
Skoledager våren 2024: 105

Skoleruta 2024/2025

Skoleruta 2024/2025
Måned Informasjon
August Skolestart 15. august
September Høstferie uke 40
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 18. oktober (planleggingsdag)
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember
Skoledager høsten 2024: 86
Januar Skolestart tirsdag 7. januar
Februar Vinterferie uke 8
Mars Ingen fridager
April Påskeferie f.o.m mandag 14 april t.o.m mandag 21. april
Mai Fri torsdag 1. mai, torsdag 29. mai (Kristi himmelfartsdag), fredag 30. mai (inneklemt dag)
Juni Fri mandag 9. juni (2. pinsedag). Siste skoledag fredag 20. juni.
Skoledager våren 2025: 104