Visma flyt skole

I de kommunale grunnskolene i Arendal bruker vi Visma flyt skole som skoleadministrativt system. Ansatte, foresatte og elever kan logge seg inn. Her kan du enkelt sende meldinger mellom hjem og skole. 

Foresatte logger inn i Visma flyt skole med ID-porten.
Lærere og elever logger inn i Visma flyt skole med Feide.

Logg inn i Visma flyt skole

Dette gjør du i Visma flyt skole: 

 • Sjekke at opplysninger om elev og foresatte er riktig
 • Gi samtykker (for eksempel kjøring og bilder)
 • Søke, si opp eller endre SFO-plass
 • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 • Søke om permisjon fra skolen
 • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har 
 • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer
 • Se elevens timeplan

Dette gjør du i appen "Visma - Min skole"

 • Melde fra om sykdom /fravær
  (NB. Permisjon/ferie som må sendes som søknad i Visma flyt skole)
 • Sende/motta meldinger fra skolen/lærere og SFO
 • Se elevens timeplan
 • Foresatte kan få varsler om fravær/anmerkninger 
 • Svare på feriepåmeldinger til SFO eller andre skjema som sendes ut og krever svar

Last ned Visma - Min skole for Android
Last ned Visma - Min skole for Apple