Tilskudd, priser og legater

Priser og legater

Kjenner du noen som fortjener en pris? Kom med forslag til kulturprisen og frivillighetsprisen innen 1. mai. Søknadsfristen for legater er 31. oktober.