Driftstilskudd til lag og foreninger

Vi tildeler midler fra følgende tilskuddskategorier:

  • Barne- og ungdomsarbeid
    (herunder også tilskudd til foreningseide fritids- og mekkeklubber)
  • Idrett og friluftsliv
    (herunder også tilskudd til foreningseide turstier/turområder og lysløyper)
  • Humanitært/sosialt/kulturelt arbeid
  • Musikk

Hvem kan søke? 

Lag og foreninger som har organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret / Frivillighetsregisteret kan søke om driftstilskudd. På grunn av trange budsjetter kan vi dessverre ikke tilgodese alle. Vi gir derfor vanligvis ikke driftstilskudd til velforeninger og humanitært arbeid utenfor kommunen. 

Brønnøysundregisteret

Slik får dere organisasjonsnummer

Slik søker du 

Søknadsfristen gikk ut 15.februar. 

Slik behandler vi søknaden

Søknadene behandles av administrasjonen etter fullmakt fra bystyret. Søknader som gjelder idrett og musikk behandles først av Arendal idrettsråd og Arendal musikkråd, før kommunen gjør endelig vedtak. Vi følger som regel rådenes innstillinger.