Tilskudd til stiftelser, institusjoner og større satsinger

Hvem kan søke? 

Stiftelser, større organisasjoner, institusjoner og liknende som driver arbeid innen helse, humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid og som ønsker et større tilskudd fra Arendal kommune. 

Merk: Dette gjelder også de som har vært "faste" tilskuddsmottakere de siste årene.  

Retningslinjer for tilskuddet

Slik søker du 

Søknadsfristen var 1. mai. 

Søknadsfrist

1. mai 2024.  

Slik behandler vi søknaden

Mottatte søknader blir vurdert i budsjettprosessen for neste år. Vedtak om eventuell tildeling vil skje i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling i desember.