Tilskudd til stiftelser, institusjoner og større satsinger - Arendal kommune

Tilskudd til stiftelser, institusjoner og større satsinger

Hvem kan søke? 

Stiftelser, større organisasjoner, institusjoner og liknende som driver arbeid innen helse, humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid og ønsker et større tilskudd fra Arendal kommune for 2024 må sende søknad innen 1.mai 2023.

Dette gjelder også dem som har vært "faste" tilskuddsmottakere de siste årene. Siste årsmelding og revidert regnskap må legges ved.

Merk at det IKKE gjelder driftstilskudd til vanlige lag og foreninger, som har søknadsfrist 1. desember. 

Se retningslinjer

Slik søker du 

Søknadsskjema

Søknadsfrist:  1. mai 2023.  

Slik behandler vi søknaden

Mottatte søknader blir vurdert i budsjettprosessen for neste år. Vedtak om eventuell tildeling vil skje i forbindelse med bystyrets budsjettbehandling i desember måned.