Tilskudd til lysløyper

Hvem kan søke?

Idrettslag og andre foreninger som har/planlegger lysløype kan søke om midler til drift, vedlikehold og nyinvesteringer i forbindelse med lysløyper.

Slik søker dere

Søknadsfristen for 2024 var 15. februar.