Tilskudd til lysløyper - Arendal kommune

Tilskudd til lysløyper

Hvem kan søke?

Idrettslag og andre foreninger som har/planlegger lysløype kan søke om midler til drift, vedlikehold og nyinvesteringer i forbindelse med lysløyper.

Slik søker dere:

Bruk søknadsskjemaet på lenken under og legg ved siste reviderte årsregnskap som viser utgifter og inntekter ved drift av lysløypa. 

Søknadsskjema

Søknadsfrist:

1.desember hvert år. 

Kontakt oss

Kulturenheten
Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25