Kulturprisen

Arendal kommunes kulturpris deles ut ved en passende anledning hvert år.

Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner og er en honnør for særlig fortjenestefull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep.

Prisen består for tiden av kr 10.000 og litografiet "Skogskatedral. Kveld II." av den lokale kunstneren Nils Belland, oppvokst i Arendal og bosatt i Froland.

Foreslå en kandidat

Frist for å foreslå kandidater er 1. mai. 

Skjema - forslag til kulturprisen

Disse har fått kulturprisen

Statutter for Arendal kommunes kulturpris

  1. Arendal kommune kan hvert år dele ut en kulturpris. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i kommunen. 
  2. Formålet med prisen er å stimulere kulturlivet i kommunen ved å gi honnør for særlig fortjenestefull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Samme person kan bare unntaksvis motta prisen mer enn en gang. 
  3. Lokalbefolkningen oppfordres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater. Oppfordringen annonseres i lokalpressen. Kommunen kan også selv fremme kandidater. 
  4. Tildeling av prisen avgjøres av Arendal formannskap. Offentliggjøring og overrekkelse av prisen bør finne sted ved en passende kulturell/høytidelig anledning. 
  5. Den årlige utdelingen kan utelates dersom kommunen ikke finner en passende kandidat. 

Første gang vedtatt av Hovedutvalg for kultur 6. mars 1997.

Sist endret av Arendal driftsstyre 12. februar 2004.