Arrangements- og prosjektstøtte

Økonomisk støtte til konserter, utstillinger og andre kulturarrangementer, lokalhistoriske bokutgivelser, plateutgivelser, filmproduksjon og andre kulturtiltak. Støtten gis som regel i form av underskuddsgaranti eller støttekjøp.

Slik søker du 

Søknadsfristen er 1 mnd før arrangementet/tiltaket skal gjennomføres. Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket, tid for gjennomføring og angivelse av målgruppe, samt budsjett med oversikt over forventede inntekter og utgifter.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Søknader behandles fortløpende.

Dokumentasjonskrav

Før utbetaling kan skje må det foreligge rapport med regnskap og kopier av bilag. Frist for innsending av dette er vanligvis to måneder etter gjennomføring. Støtten bortfaller uten varsel dersom fristen for innsending av rapport/regnskap ikke overholdes.

Klage

Du kan klage innen tre uker etter at du har mottatt vedtaket. En eventuell klage behandles av kommunens klageutvalg.