Frivillighetsprisen - Arendal kommune

Frivillighetsprisen

Arendal kommunes frivillighetspris deles ut ved en passende anledning hvert år.
 

Arendal kommunes frivillighetspris deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å utvikle et godt nærmiljø, eller har utført en særdeles stor frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid.

Prisen består av en sjekk på kr 10.000 og relieffet "Vi ser dere" laget av den unge Arendalskunstneren Stine Jensen.
 

Foreslå en kandidat

Skjema - forslag til frivillighetsprisen

Forslagsfrist 1.mai.

Disse har fått frivillighetsprisen:

2022:  Foreningen Wataha Camp
2021:  Kjell Øystein Larsen
2020:  Ragnhild Mortensen
2019:  Fritz Hennum
2018:  Hanne Ljøstad
2017:  Jan Gunnar Halvorsen
2016:  Aust-Agder Bedriftsidrettskrets
2015:  Rolf Josephsen 
2014:  ØIF Arendals dugnadsgjeng 
2013:  Charlotte I. Johansen 
2012:  Jan-Erik Andreassen
2011:  Canal Street
2010:  SSA i våre hjerter 
2009:  Sverre Simonsen
2008:  Kløverklubben 4H
2007:  Berit Stø Skoland
2006:  Hoves Venner 
2005:  Saltrød Misjonshus' Søndagsskole

Statutter for frivillighetsprisen

  1. Arendal kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris.  Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å utvikle et godt nærmiljø, utført en særdeles stor frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse.   
  2. Formålet med prisen er å stimulere arbeidet med å utvikle gode og stimulerende nærmiljøer i overensstemmelse med overordnede mål i kommuneplan og andre planer, samt markere og synliggjøre frivillig innsats i kommunen. Samme person/organisasjon kan bare unntaksvis motta prisen mer enn en gang.  
  3. Lokalbefolkningen oppfordres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.  Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Oppfordringen annonseres i lokalpressen.  Kommunen kan også selv fremme kandidater.   
  4. Tildeling av prisen avgjøres av Arendal formannskap. Prisen deles normalt ut på Frivillighetsdagen, men også andre anledninger kan brukes.   
  5. Prisen består av kr 10.000 og et kunstverk laget av en ung kunstner med tilknytning til Arendal.    
Vedtatt av Arendal bystyre 28. april 2005.  

Kontakt oss