Frivillighetsprisen

Arendal kommunes frivillighetspris deles fortrinnsvis på markering av FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember hvert år. 

Arendal kommunes frivillighetspris deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å utvikle et godt nærmiljø, eller har utført en særdeles stor frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid.

Prisen består av en sjekk på kr 10.000 og relieffet "Vi ser dere" laget av den unge Arendalskunstneren Stine Jensen.

Foreslå en kandidat

Skjema - forslag til frivillighetsprisen

Fristen for å sende inn forslag er 1. mai.

Disse har fått frivillighetsprisen

Statutter for frivillighetsprisen

  1. Arendal kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris.  Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å utvikle et godt nærmiljø, utført en særdeles stor frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse.   
  2. Formålet med prisen er å stimulere arbeidet med å utvikle gode og stimulerende nærmiljøer i overensstemmelse med overordnede mål i kommuneplan og andre planer, samt markere og synliggjøre frivillig innsats i kommunen. Samme person/organisasjon kan bare unntaksvis motta prisen mer enn en gang. 
  3. Lokalbefolkningen oppfordres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater.  Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Oppfordringen annonseres i lokalpressen.  Kommunen kan også selv fremme kandidater.   
  4. Tildeling av prisen avgjøres av Arendal formannskap. Prisen deles normalt ut på Frivillighetsdagen, men også andre anledninger kan brukes.   
  5. Prisen består av kr 10.000 og et kunstverk laget av en ung kunstner med tilknytning til Arendal.    

Vedtatt av Arendal bystyre 28. april 2005.