Kulturhusmillionen - Arendal kommune

Kulturhusmillionen

Arendal kultur- og rådhusArendal bystyre har satt av en million kroner i året i støtte til lokale kulturarrangører i kulturhuset. Lokale lag, foreninger, kulturinstitusjoner osv. får subsidiert 50 % av leien i kulturhuset, inkludert lyd/lys og nødvendig teknisk personell fra kulturhuset.

NB. Subsidieringen ikke gjelder konferanser, næringstiltak og private arrangementer. 

Slik bestiller du 

Redusert leie avtales med kulturhuset ved bestilling. Kulturhuset sender så regning på 50 % av leieutgiftene til arrangør og 50 % til kommunen. Det er ikke nødvendig å søke kommunen om dette. I tvilstilfeller konfererer kulturhuset med kommunen. 

Kontakt oss

Vidar Aas
Tlf: 48 99 46 25

Arendal Kulturhus
Hilde Lona
Tlf: 37 00 60 65 / 91 36 51 79