Fritidskassa

Hva er Fritidskassa? 

Formålet med fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Hvem kan få tilbudet?

 • Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge bosatt i Arendal kommune som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. 
 • Inntektsgrensene er veiledende. Vi behandler hver søknad individuelt.
 • Lav inntekt kan skyldes sykdom/uførhet, enslig forsørger, forsørger som står utenfor ordinært arbeidsliv og så videre. Lav inntekt defineres slik:
  Enslig forsørger: Kr 327.100 (ett barn), kr 402.600 (to barn), kr 478.000 (tre barn)
  Par: Kr 452.900 (ett barn), kr 528.400 (to barn), kr 603.800 (tre barn), kr 679.300 (fire barn)
  (Kilde: Statistisk sentralbyrå). 
 • Vi gir støtte til én aktivitet pr. barn i halvåret. Du kan få støtte inntil 2000 kr pr. barn i halvåret. Du må søke for hvert halvår. 
 • Aktiviteten som støttes skal være en ukentlig aktivitet, og vare i minst 10 uker. 

Slik søker du

Du kan søke om å få dekket utgifter for å delta i en fritidsaktivitet. Du kan søke om støtte før du melder deg på, eller når du har fått en faktura. Vi kan dessverre ikke refundere innbetalte beløp.

Den som søker må være fylt 18 år (ungdom som har fylt 18 år kan søke selv). Det er ingen søknadsfrist. 

Søknadsskjema - Fritidskassa

Du må logge deg på med MinID eller BankID.  Hjelp til å logge på

Trenger du støtte til utstyr, cuper, leire osv.?

Dersom du har innvilget støtte fra oss på ordinær aktivitet kan du sende oss en e-post med beskrivelse av behovet på fritidskassa@arendal.kommune.no, så tar vi kontakt med deg. 

Husk at du også kan låne fritidsutstyr som for eksempel sykkel, ski, skøyter, telt etc. på Skattkammeret på Torvet i Arendal.

Årskort på Aust-Agder museum og arkiv / Kuben

Aust-Agder museum og arkiv IKS ønsker å gi gratis årskort til familier som har innvilget støtte gjennom Fritidskassa. Om deres familie ønsker dette, send en e-post til anne-kari.stormoen@arendal.kommune.no for mer informasjon og evt. bestilling.

Ferietilbud

Arendal kommune har også ferietilbud for familier i målgruppen til Fritidskassa. Dette er både sommer og vinterturer. Les mer om ferietilbudet og meld din interesse på ferietilbud.no