Pakkeforløp psykisk helse og rus

Hva er pakkeforløp?

Pakkeforløpene skal bidra til at fagpersoner både i kommunen og spesialisthelsetjenesten gir gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som pasient. De skal sikre samhandling mellom pasienten, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Hva betyr det for deg?

nettsiden helsenorge.no kan du lese mer om hva pakkeforløp betyr for deg som pasient eller pårørende.

Dette er pakkeforløpene for psykisk helse og rus

Har du spørsmål?

Hvis du har spørmål om pakkeforløp kan du kontakte tildelingskontoret.