Psykisk helse - barn, ungdom og familier

Trenger du noen å snakke med?

Psykisk helse handler om hvordan vi har det, hvordan vi føler oss, og tenker om oss selv. De fleste av oss opplever tunge perioder. Når du har det vanskelig er det viktig å ta tak i problemene så tidlig som mulig.

Hvis du sliter med vanskelige følelser og tanker, er det beste rådet å snakke med noen. Når du får hjelp tidlig, er sjansen større for at du får det bra igjen raskere.

Hvem kan hjelpe meg?

Her har vi samlet en oversikt over de som kan hjelpe deg. Det viktigste er ikke hvem du kontakter først, men at du tar kontakt med noen. Våre tjenester samarbeider tett og finner den beste løsningen for deg i din situasjon. 


Hjelpetelefoner og nettsider

Her finner du en oversikt over hjelpetelefoner eller nettsider.

Mobbing

Hvis du blir mobbet eller plaget er det viktig at du forteller det til en voksen. Du kan ta kontakt med læreren din, helsesykepleier, foreldrene dine, en trener eller andre du kjenner. Les mer på våre nettsider Mobbing i skolen og Mobbing i barnehagen

LHBTI

Les mer om råd og veiledning på nettsiden Skeiv i Arendal.

Barn som pårørende

Barn som er pårørende kan ha behov for ekstra oppfølging.

Problemer med rus?

Kontakt helsesykepleier, Arendalshjelpa eller familietjenesten for å få oppfølging, råd og veiledning. Du finner lenke til disse tjenesten i oversikten øverst på denne siden.

Arendal kommune og politiet i Arendal samarbeider om å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne. Denne samarbeidsmodellen heter SLT som står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. Målet er at alle i kommunen vår skal få riktig hjelp til riktig tid og at hjelpeapparatet samarbeider på tvers av etater og faggrupper. Les mer om SLT her.

Vold og seksuelle overgrep

Les mer om hva du kan gjøre hvis du, eller en du kjenner, er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Samarbeid og koordinerte tjenester

Vi skal sikre helhetlig og koordinert oppfølging av utsatte barn, unge og familier. Her ser du en oversikt over samarbeidsarenaer.