Mobbing i barnehagen

Hva er mobbing i barnehagen?

Alle barnehager har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet. 

Blir ditt barn mobbet i barnehagen?

Hvis du mistenker eller opplever at ditt barn blir mobbet, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen er pliktig til å undersøke og gripe inn raskt.

Utdanningsdirektoratet har laget en guide med god informasjon til deg som er barnehageforeldre: Nullmobbing.no - guide til barnehageforeldre

Kvalitetsplan for et trygt og godt barnehagemiljø (PDF, 421 kB)