Familietjenesten

Hva tilbyr vi?

Vi gir hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har ulike utfordringer. Det kan for eksempel være angstutfordringer, depresjon, søvnvansker, skoleutfordringer, familierelasjoner, samspillsvansker o.l

Individuell oppfølging og gruppetilbud

Vi gir individuell oppfølging med samtaler, familiesamtaler, foreldreveiledning og praktisk oppfølging. 

Vi har også flere typer gruppetilbud. Se oversikt over gruppetilbudene her.

Skolelos

Skolelos er et tilbud til barn og ungdom som har et bekymringsfullt fravær fra skolen. Vi har to skoleloser som tilbyr tett oppfølging av barnet både på skolen, hjemme og på fritiden. Målgruppe er barn fra 12 - 18 år.

Rusforebygging

Les mer om rusforebygging for ungdom

Tverrfaglig samarbeid

Vi viser vei til og samarbeider med andre tjenester, eks. BTI, helsestasjonen, barnevernstjenesten, oppfølgingstjenesten for videregående skole, Ung-team NAV, spesialisthelsetjenesten og psykisk helse voksne.

Hvem møter du?

Du kan møte sosionom, vernepleier, psykiatrisk sykepleier, psykolog, pedagog, familieterapeut, barnevernpedagog og barne- og ungdomsarbeider.

Vi holder til på Maxis, men er også til stede på de kommunale 1-10-skolene. Vi kan også komme på hjemmebesøk ved behov.

Hvem kan få tilbudet?

Gravide, barn og unge mellom 0-23 år og deres foresatte.

Hvordan få tilbudet?

Du trenger ikke henvisning fra lege eller andre. Ta kontakt med Arendalshjelpa eller send oss din kontaktinfo i skjemaet under, så tar vi kontakt med deg. 

Fagpersoner eller andre som er bekymret for barn eller ungdoms psykiske helse kan også kontakte oss for konsultasjon.

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. Enkelte gruppetilbud kan ha en kursavgift.

Nettsider vi anbefaler

Disse nettsidene er gode og informative: 

Apper

  • SMART- Verktøykasse fra RVTS. Står for StressMestringsAktiviteter
  • Min plan- verktøy for å lage en strukturert plan for mestring
  • 10 smarte tips- til alle småbarnsforeldre, Stine Sofie stiftelse
  • Tankevirus - les mer om tankevirus-appen her.

Kontakt oss 

Familietjenesten

Våre ansatte

Besøksadresse

Maxis
Vesterveien 44
4839 Arendal